Zaudiosignálu vykurovanie

http://biokrby.h-design.sk/?product=roger Jednou z výhod, ktoré majú biokrby je skutočnosť, že ich tepelný výkon je veľmi malý. V miestnostiach s malou tepelnou stratou teda nenastáva problém s prekurovaním tak, ako u výkonných teplovzdušných výrobkov na drevo. Obvyklý výkon liehového horáku sa pohybuje medzi 1,5-3 kW, čo pri dnešnej bežnej úrovni zateplenia novostavieb (a obvyklé výške stropu 2,5-2,6 m) predstavuje približne 25-50 m2 vykurovanej plochy. Vzhľadom na to, že eko výrobky na založenie ohňa nie sú vybavené akýmkoľvek systémom cielených liečebných tepla (napr. meziplášti, v ktorom dochádza ku konvekcii ohriateho vzduchu a jeho následnému prúdenie do miestnosti), je vyhrievanie miestnosti značne nerovnomerné a nemožno tak tieto zariadenia považovať za plnohodnotný zdroj tepla.

Zdravie a bezpečnosť

Vo väčšine zdrojov informácií sa možno dočítať o úplnej nezávadnosti prevádzky. Obvyklou informácií týkajúce sa zloženia spalín je, že „pri spaľovaní vzniká iba CO2 (oxid uhličitý) a H2O (voda, resp. Vodná para)“. Z hľadiska hygieny prostredia je potrebné sa na vec pozrieť z viacerých strán. Biokrby sú spotrebiče, ktoré k svojej funkcii potrebujú vzduch a ten je teda potrebné pri prevádzke zabezpečiť v dostatočnom objeme pre bezpečnú https://www.rb.com/ funkciu.

Zaudiosignálu vykurovanie
Ohodnoťte příspěvek