Číslice, ktoré otvárajú účty

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo všetko je dnes potrebné vedieť a mať k dispozícii k tomu, aby ste mohli normálne fungovať? Mám na mysli rôzne prístroje či aplikácie a k nim príslušné číslice, ktoré nás oprávňujú k ich používaniu. Stačí kombinácia pár čísiel a dostanete sa k vlastnému bankovému účtu alebo k niečomu nemenej dôležitému.

Bezpečnosť nadovšetko

V tejto súvislosti je však namieste aj dôsledná ochrana osobných údajov . Už to totiž nie sú len vaše meno, priezvisko, adresa alebo rodné číslo, rovnako dôležité sú aj spomínané PINy. Malo by byť samozrejmosťou, že ich nemáte napísané nikde, kde by ich mohli vidieť nepovolané oči. Rovnako je dobré pravidelne ich meniť a zmenu si podľa možnosti zapamätať. A v žiadnom prípade ich nezverovať nikomu prostredníctvom e-mailu alebo sociálnej siete. Sú to jednoduché zásady, ale môžu vám  zachrániť majetok alebo aj dobré meno. Nenechávajte nič na náhodu. Vždy, keď zapisujete svoje iniciály do formulára, nezabudnite si skontrolovať ani dodatok zaručujúci vám bezpečnosť týchto údajov. Opatrnosti v tejto oblasti totiž nebýva nikdy dosť.

Číslice, ktoré otvárajú účty
Ohodnoťte příspěvek